วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ย้ายเว็บไซต์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้เปลี่ยนช่องทางการเข้าถึง และการส่งบทความ ไปที่ <a href="https://he02... อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

<h1>ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        โคโรน่า 2019 (COV... อ่านต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์ ประจำวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์ ประจำวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา <a href="https://tnsu-journal.com/wp-content/upload... อ่านต่อ